مراسم احیاء 23 رمضان سال 1421هـ.ق: اسرار شب قدر و برگزاری مراسم احیاء

تفسیر آیات ( حم (1) وَ الْكِتابِ الْمُبينِ (2)إِنَّا أَنْزَلْناهُ في‏ لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ (3) فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ) از سوره مبارکه دخان 2 تبین کیفیت نزول امر پروردگار از مراتب اسماء و صفات وعالم مشیت به عوالم وجود و تعینات امکانی براساس آیه شریفه. 3 هرچه در عالم وجود صورت موجودیت وهویت خارجی به خود می گیرد، مظهریت یک اسم یا صفت از اسماء وصفات پروردگار متعال را واجد است. 4 حقایق عالم وجود با همۀ مراتب آن قبل از تعیّن خارجی آنها در علم پروردگار بصورت عینی وحضوری وجود خارجی دارند. 5 تبیین کیفیت علم پروردگار متعال نسبت به امور. 6 تبیین کیفیت علم اولیاءالهی نسبت به حقائق وپدیده های خارجی قبل از تحقق آنها. 7 تبیین مراتب مختلف حقیقت واحدۀ وجود اشیاء. 8 ذکر حکایتی درارتباط با خلق ابدان توسط جابر یزید جعفی در یک زمان. 9 تفسیر آیۀ شریفه: وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏. 10 حقیقت انسان وهمه امور بر ماده و زمان سبقت رتبی وطبعی دارد. 11 چرا خواندن نماز لیلۀ الدفن برای میت حتی پس از گذشت روزها از مرگ فرد برای او مفید است. 12 بیان سرّ فرمایش مرحوم حداد رضوان اللَه درهنگام زیارت مرقد مرحوم شیخ محمد بهاری. 13 مراتب مختلف وجود قرآن قبل از نزول خارجی آن بر قلب پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم. 14 چگونه امیرالمؤمنین علیه السلام قبل از نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم به تلاوت آن می پردازند. 15 توضیحی راجع به نزول تدریجی و دفعی قرآن کریم. 16 همۀ امور که در لوح قضا وقدر ثبت می باشد در شب قدر برای ظهور خارجی پیدا کردن تقدیر می شود. 17 تفسیر آیه شریفه: فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ. 18 تفسیر آیه شریفه: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. 19 فرمایش امام علیه السلام به فردی که از حضرت تقاضای دستورالعمل نسبت به شب قدر را کرده بود. 20 همۀ امور افراد از هدایت وضلالت ومرگ و…درشب قدر تعیین وتقدیر می شود.

مراسم احیاء 23 رمضان سال 1421هـ.ق: اسرار شب قدر و برگزاری مراسم احیاء

دیدگاهتان را بنویسید